ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดแพร่แจ้งประสานการเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค นำจักรยานเข้าร่วมซ้อมปั่นตามเส้นทาง ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยพร้อมเพรียง

Share