โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัด “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” โดยมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ วัดไชยมาตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามหลัก “บวร”

Share