ลงทะเบียน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยประชาชนจังหวัดแพร่สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 
1. ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดแพร่ www.Phrae.go.th ที่ Banner “กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก” หรือคลิกที่ http://phrae.go.th/bikeunairak/index.html
 
2. ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Walk in) ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
 
***สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561เป็นต้นไป
Share