โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายก อบต.เวียงทอง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลเวียงทองทุกหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คชส.) รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้อำเภอ บูรณาการนำหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบเบ็ดเสร็จตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ถุงให้แก่ประชาชนตำบลเวียงทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share