การซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซักซ้อมการทำแผนระงับเหตุอัคคีภัยในซอยแคบเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย

Share