โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำยมวัดทองเกศ (เก่า) หมู่ที่2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ต่อไป มีขบวนแห่กระทงและหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง และมีการตั้งขบวนแห่ ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป..

 

Share