ต้อนรับนัททวิต

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นายธรรมนูญ บุญใส (นัททวิต) ที่ได้วิ่งการกุศลจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จนมาถึงบ้านเวียงทอง ระยะทาง 500 กม. พร้อมด้วยเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น , นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวตำบลเวียงทองและประชาชนชาวจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยการวิ่งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุน นำเงินที่ได้ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตาจังหวัดแพร่ ซึ่งยอดเงินบริจาคที่ได้อยู่ที่ 365,674.50 บาท (ไม่รวมเก็บตกบริจาคหลังพิธีเสร็จ) ซึ่งจะมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านแห่งความเมตตาจังหวัดแพร่ เพื่อเอาไว้สำหรับทุนการศึกษาและค่าอาหารสำหรับเด็กด้อยโอกาสต่อไป