วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น ประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ที่สาธารณะประโยชน์ฌาปนสถานบ้านผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง
2. ที่สาธารณะประโยชน์ฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง
3. ที่สาธารณะประโยชน์ฌาปนสถานบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง

 

Share