พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการประชุมเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share