จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณพ.ศ.2562

     เมื่อวันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00น. งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 หมู่ที่ 1-12 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share