เร่งกู้แพสูบน้ำ

     เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกพื้นที่เร่งกู้แพสูบน้ำ  ณ บริเวณหมู่ที่ 11 บ้านผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share