รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โทร 054-626-983 ต่อ 117 หรือ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โทร 054-626-983 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ

Share