โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (กรณี:เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับที่ 3) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share