โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายธีระ แก้วมา ปลัดอำเภอสูงเม่น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง , นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมและให้บริการประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลสูงเม่น ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPจากพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น , การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ,การเปิดบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสูงเม่นและธนาคารธกส. สาขาเวียงทอง , การอนุรักษ์สัตว์ป่าและการจัดแสดงโครงสร้างสัตว์ของเขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า , การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว และ การแจกจ่ายถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น จำนวน 24 ชุด

Share