ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share