กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (ต้นยางนา) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำและป่าไม้  ณ บริเวณข้างสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share