โครงการกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา(วันแม่แห่งชาติ)

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา(วันแม่แห่งชาติ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share