ต้อนรับคณะดูงาน

     เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share