พิธีปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   เป็นประธานในพิธีจบการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ประจำปี พ.ศ.2561 ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง จำนวน 45 คน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share