โรงเรียนผู้สูงอายุศึกษาดูงานนอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง โดยได้เดินทางศึกษาดูงานศูนย์สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ ไหว้พระวัดพระธาตุจอมปิง วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดหลวงพ่อเกษม และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกสถานที่ รวมถึงทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน

 

Share