มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 นครแม่สอดวิชาการ ณ เทศบาลแม่สอด จังหวัดตาก

Share