พิธีหล่อเทียนพรรษา

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายอุ๊ด ชื่นบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อม ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลเวียงทอง ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้พุทธศาสนิกชนได้เรียน เข้าใจในพิธีกรรม ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน อันนับเป็นสิริมงคลและเจริญกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนา

Share