การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนทั่วไป(ชาย)เพื่อเข้ารับราชการ

      ด้วยอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)ขึ้นไป และบุคคลพลเรือนทั่วไป(ชาย) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.6)ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 หรือปีที่ 5  อายุ 20 – 28 ปี เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนน บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

Share