รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

     รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย  ผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอบรมสวัสดิการแห่งรัฐในสาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 5 รุ่น ได้รับทราบวันที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ วันดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 090-934-0523

Share