กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share