โครงการอบรมผลิตผ้าด้นมือ

โครงการอบรมผลิตผ้าด้นมือ   จำนวน  1  รุ่น   อบรม  44  วัน

เป้าหมาย  สตรีและแม่บ้านตำบลเวียงทอง  จำนวน  30  คน

ณ  ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 06:51 น.

img_1818rs

Share