ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                            รายละเอียดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

เรื่ื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศผลสอบครู

Share