องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมพิธี ” วันปิยะมหาราช ”

วางพวงมาลา

เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2556  นายสนั่น  จินดามณี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้เดินทางมายังสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ” วันปิยะมหาราช”  สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่นเป็นไปด้วยความจงรักภักดี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชน เข้าแถวทยอยนำพวงมาลา ดอกไม้พานพุ่ม มาถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.1 2

Share