อบต.เวียงทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่  8  กันยายน  2556   ถึงวันที่  12 ตุลาคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจัดส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2556  ควบคุมนักกีฬาโดย         นายสยาม  เวียงนาค  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่  ในการทำกิจกรรมด้วยการเล่นกีฬา และพัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬาฟุตบอล  ผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาฟุตบอล อบต.เวียงทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

***ประมวลภาพบรรยากาศวันรับรางวัล***

ฟุตบอล3ฟุตบอล2ฟุตบอล1

Share