โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น(ล้านนา)บายศรีสู่ขวัญ

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น(ล้านนา)บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับวันเปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายประสาร ใจสบาย เดินทางมาเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share