โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ 2561

     วันที่ 31 พ.ค. 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีเด็กเล็กและคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Share