การประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงทองการเกษตร

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงทองการเกษตร เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรของตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share