ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะ

โลโก้ อบต.เวียทอง

ขยะ1ขยะ2ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (งานขุดบ่อขยะ)

ราคากลางขยะ1ราคากลางขยะ2

Share