การออกพื้นที่พ่นฝอยละออง ULV โรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมกับ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น เดินทางไปให้กำลังใจและติดตามการออกพื้นที่พ่นฝอยละออง ULV เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8 และ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share