โรคไข้เลือดออก

   โรคไข้เลือดออก กำลังระบาดหนัก อย่าประมาท หากลูกหลานของท่านมีอาการน่าสงสัยจะเป็นโรคไข้เลือด ควรรีบพบแพทย์ หรือโทร 1669 หรือ อบต.เวียงทอง 054-650-137 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share