การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองมีการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของจังหวัดแพร่ ประจำปีพ.ศ.2561

Share