โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

       เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่ออกกำลังกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ และ เต้นบาสโลป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพของผู้สูงอายุ และยังทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายหรือลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายด้วย

Share