วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดสอนปวส.ภาคสมทบ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดสอนปวส.ภาคสมทบ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง                      ปีการศึกษา 2561

Share