ตัดหญ้าสองข้างและซ่อมฝาท่อรางระบายน้ำ

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ‍ งานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง(ทีม2) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกพื้นที่ตัดหญ้าสองข้าง บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และ ซ่อมฝาท่อรางระบายน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share