เหตุไฟไหม้ป่าบริเวณบ่อขยะ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำรถน้ำ ออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (หากพบเห็นไฟไหม้ โทร199 หรือ อบต.เวียงทอง 054-650137 ตลอด24ชั่วโมง)

Share