เชิญชวนผู้สนใจสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  เชิญชวนผู้สนใจสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” สร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

 

Share