ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุ

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ปลัด และ หัวหน้าสำนักปลัด นำกระเบื้องครอบหลังคา จำนวน 11 แผ่น ไปมอบให้นายเสกสรร เวียงนาค บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพิบัติพายุ

Share