ผู้สูงอายุทำเค้กกล้วยหอม

เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมทำเค้กกล้วยหอมให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงขั้นตอนการทำเค้กกล้วยหอม พร้อมทั้งได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง แถมยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

Share