ท่าอากาศยานแพร่ ขอความร่วมมืองดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ลูกโป่ง จุดพลุ ตะไล บั้งไฟ หรือปล่อยวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อวกาศ

Share