โรงเรียนผู้สูงอายุ

      เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฎิบัติธรรมให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ วัดป่าเวียงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกสงบสุขสบายใจ เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเป็นการพัฒนาจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย

 

Share