องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-626983 ต่อ 11

ประกาศรับสมัครบุคคล234

Share