ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

      เมื่อวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่มีอายุ 2 เดือนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ทั้ง 12 หมู่บ้าน ณ บริเวณวัดในตำบลเวียงทอง ได้แก่ วัดไชยามาตย์ วัดทองเกศ วัดโพธิสุนทร วัดน้ำบ่อ วัดเขื่อนคำลือ และ วัดผาสุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

Share