โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ

      เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมมอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จำศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป

Share