ประชาสัมพันธ์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

 

ประชาสัมพันธ์…..ขอเชิญท่านเจ้าของสุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป
นำสุนัขและแมวของท่านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!
ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 11.30 น.
อย่าลืม นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาลงทะเบียนสุนัขและแมวด้วยนะคะ

Share