การประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธาน เปิดการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานของพนักงาน

Share